Partnerschap PVO Oost-Nederland & Meld een Vermoeden

Meld een Vermoeden, ondermijning te lijf met een app


‘De missie van Meld een vermoeden is om met slimme technologie en een duidelijk proces gemeenten te helpen bij het creëren van een veilige leefomgeving’, was getekend CEO Viresh Jagesser. Meld een Vermoeden biedt een individueel platform voor gemeenten. Die gemeenten krijgen de beschikking over een centraal meldpunt voor signalen van ondermijning die alle ambtelijke professionals intern binnen de eigen organisatie en externe ketenpartners (bv. politie, omgevingsdienst) waarnemen. De genoemden professionals kunnen dan via een app of een webformulier doorgeven of zij situaties of signalen hebben gezien die kunnen duiden op ondermijning.


De ingevoerde gegevens komen binnen op een dashboard dat beschikbaar is voor de regisseurs en behandelaars van ondermijningssignalen, waarmee signalen eenvoudig kunnen worden doorgezet richting het RIEC. Anton Jansen: ‘Vanuit PVO Oost-Nederland schakel en verbind ik graag met zo veel mogelijk partijen in de aanpak van ondermijning. ‘Dat is nodig, extra oren en ogen zijn meer dan welkom en noodzakelijk. Het is  een publiek geheim dat we bij de politie capaciteit te kort komen. Ik ben van mening dat we daardoor anders en slimmer moeten en kunnen omgaan met het bestrijden van de georganiseerde misdaad. Medewerkers van gemeenten en hun externe ketenpartners kunnen met Meld een Vermoeden aan die wens voldoen.’


Meld een Vermoeden is een tool die past binnen de Publiek-Private Samenwerking die we met PVO Oost-Nederland voorstaan en richting gemeenten voorstellen als een mooi middel om voor meer bewustwording ten aanzien van ondermijnende criminaliteit te zorgen’.