Veelgestelde vragen

Wat is Meld een Vermoeden?

Meld een Vermoeden is een meldpunt voor ondermijning gericht op gemeente. Via de App en het Webformulier van Meld een Vermoeden kunnen melders een melding maken aan de gemeente. De gemeente krijgt de meldingen binnen in een beveiligde omgeving. Meld een Vermoeden wordt door meer dan 25 gemeenten door heel Nederland gebruikt.

Wat gebeurt er met een melding die wordt gemaakt via de Meld een Vermoeden App?

Meldingen van vermoedens komen binnen in het webportaal van de gemeente. Slechts een selecte groep ambtenaren van de afdeling Openbare Orde en Veiligheid (OOV) heeft toegang tot dit webportaal. De gemeente kwalificeert de melding en bepaalt of deze verder in behandeling genomen moet worden. Afhandeling van de melding is de verantwoordelijkheid van de gemeente in kwestie.

Wie zijn de melders?

De gemeente bepaalt onder welke doelgroep zij het meldpunt Meld een Vermoeden inzet. Meld een Vermoeden kan zowel worden gebruikt door professionals van de gemeente als door inwoners van de gemeente. De gemeente heeft regie over de doelgroep en informeert de doelgroep over welke vermoedens gemeld kunnen worden. 

Waarom kunnen burgers ook melden?

Het meldpunt Meld een Vermoeden kan ook worden ingezet om meldingen te verzamelen van burgers of ondernemers. Dit wordt bijvoorbeeld gebruikt bij ondernemers op bedrijventerreinen. Deze meldingen kunnen waardevolle informatie opleveren over malafide bedrijvigheid op een bedrijventerrein.

Hoe weet ik of de gemeente een melding over mij heeft ontvangen en hoe kan ik deze gegevens opvragen?

De gemeente is verwerkingsverantwoordelijke. Dat wil zeggen dat het aan de gemeente is om op de juiste manier om te gaan met gemaakte meldingen. Als jij wilt weten of een gemeente een melding heeft ontvangen over jou dan is de gemeente daarvoor jouw aanspreekpunt.

Waarom kan ik mijn gemeente niet vinden in de App?

Meld een Vermoeden is een product dat gemeenten in kunnen inkopen. Niet alle gemeenten in Nederland werken met Meld een Vermoeden. Ook wordt de App niet altijd ingezet onder burgers maar alleen voor professionals van de gemeente. Het kan dus zijn dat een gemeente Meld een Vermoeden gebruikt maar dat inwoners geen melding kunnen maken.

Waar wordt de data opgeslagen?

De database van Meld een Vermoeden wordt opgeslagen op de servers van onze Nederlandse hosting leverancier binnen de EER. Dit is een erkende partij met verschillende certificeringen: ISO 9001, ISO 27001, ISO 14001, NEN 7510, PCI DSS. Daarbij hebben zij een eigen ‘datacenter’ ruimte in het DCG (Datacenter Group) in Amsterdam. Buitenlandse partijen hebben geen toegang tot de data tenzij de Nederlandse rechtbank erbij wordt betrokken.

Hoe garandeert Meld een Vermoeden de veiligheid van het platform?

Wij werken volgens ISO27001 informatiebeveiligings normen. Op aanvraag stellen wij een TPM beschikbaar. Wij laten regelmatig een penetratietest uitvoeren door gerenommeerde partijen om ons platform te controleren. Bij een dergelijke test proberen ethische hackers kwetsbaarheden te ontdekken in ons platform en adviseren zij hoe het platform nog beter beveiligd kan worden. Meld een Vermoeden volgt daarnaast ook de OWASP top 10.

Hoelang wordt de data bewaard en hoe wordt omgegaan met verwijderde data?

De bewaartermijn van een melding kan verschillen per gemeente en is vastgelegd in het privacy protocol. Het Model privacy protocol binnengemeentelijke gegevensdeling doet een suggestie voor de bewaartermijn van meldingen. Wanneer een melding geen opvolging krijgt wordt deze verwijderd.

Het is de taak van de politie om criminaliteit aan te pakken. Waarom verzamelt de gemeente vermoedens over ondermijnende criminaliteit?

De afdeling Openbare Orde en Veiligheid van de gemeente heeft een breed pakket aan taken als het aankomt op veiligheid. De politie alleen redt het niet om ondermijning tegen te gaan. Daarom wordt er met meerdere (overheids)partners samengewerkt. De gemeente is één van de ketenpartners in de aanpak van ondermijning. Lees meer over de gezamenlijke aanpak van ondermijning op de website van het LIEC en RIEC’s.