Op bezoek bij Centrum Weerbare Sierteelt

Op uitnodiging van gemeente Uithoorn waren de trainees van DisGover samen met onze collega Abel op bezoek bij het Centrum Weerbare Sierteelt. De trainees werken aan een action learning project in opdracht van gemeente Uithoorn om de bewustwording en meldingsbereidheid van medewerkers van de gemeente te verhogen.

Royal FloraHolland is een belangrijke partner van de gemeente Uithoorn in de aanpak van ondermijning op de bloemenveiling. Het was leerzaam om te zien hoe een enorme organisatie als Royal FloraHolland opereert en om in de praktijk te zien hoeveel mogelijkheden voor ondermijning zich voordoen.

De veiling is als een “bijenkorf” van bedrijvigheid waar dagelijks grote hoeveelheden transacties en transport plaatsvinden. De risico’s van een handelscentrum als de veiling worden uitgebreid wordt toegelicht in het onderzoeksrapport ‘Mainport in de tweede linie’, uitgevoerd in opdracht van het programma Weerbare Sierteeltsector. Royal FloraHolland is in samenwerking met gemeenten actief om zich hard te maken tegen illegale praktijken. Sindskort gebeurt dit vanuit het Centrum Weerbare Sierteelt, dat is gevestigd in de bloemenveiling.

Dank aan het team van het Centrum Weerbare Sierteelt en gemeente Uithoorn voor de rondleiding en toelichting over de functie van het Centrum Weerbare Sierteelt!