#2 Meld een Vermoeden als veilig meldpunt

Bij Pantyr ligt de nadruk op informatiebeveiliging en privacy ethiek. Onze software wordt toegepast door de lokale overheid voor verwerking van gevoelige meldingen en dossiers. In deze tweede blog van onze serie gaan wij in op ons meldpunt: Meld een Vermoeden. Wij geven jou 7 redenen waarom Meld een Vermoeden veiliger is dan andere meldkanalen.

Deel 2: Meld een Vermoeden als veilig meldpunt

Meld een Vermoeden is het gemeentelijke meldpunt voor vermoedens van ondermijning. Gemeenten kunnen met behulp van dit meldpunt hun informatiepositie versterken. Tegelijkertijd verhoogt het gebruik van Meld een Vermoeden de integriteit door veilig en gestructureerd melden te stimuleren.

Tot op heden werken veel gemeenten met zelf opgezette kanalen voor meldingen. Meldingen worden gedaan via een e-mailadres, berichten applicatie op de telefoon, via een telefoonnummer of het klantcontactcentrum van de gemeente. Dit brengt echter een aantal risico’s met zich mee.

 • De meeste kanalen zoals e-mail zijn niet veilig. Dit houdt in dat de melding makkelijk onderschept kan worden waardoor de gegevens van de melder en de inhoud kunnen uitlekken.
 • Door gebrek aan een eenduidig meldpunt komen meldingen verspreid over de organisatie binnen en versnipperen gevoelige gegevens zich over meerdere mappen en inboxen.
 • Deze versnippering van gegevens heeft als indirect gevolg dat het moeilijk is om de bewaartermijnen van meldingen te handhaven.
 • De kans dat een melding met gevoelige informatie door personen zonder bevoegdheid wordt gezien is groot omdat er geen regie is op toegang.
 • De kwaliteit van meldingen is laag omdat de melder onvoldoende weet welke informatie relevant is om te delen.

De voordelen van Meld een vermoeden

De genoemde risico’s tackelen wij met behulp van de Meld een Vermoeden app in combinatie met ons case management systeem Atlas. Daarom zijn er genoeg redenen om als gemeente gebruik te maken van Meld een Vermoeden:

 1. De gegevens van de melder en de inhoud van de melding zijn beveiligd.
 2. De gegevens worden op één centrale plek bewaard en zijn alleen inzichtelijk door de toegewezen professionals van de gemeente.
 3. In Atlas wordt de melding gewogen en behandelt via het privacy protocol van de gemeente. De bewaartermijn van de melding wordt aangehouden door het platform. Zo voldoet de gemeente aan de AVG en privacy wetgeving.
 4. De gemeente bepaalt of het mogelijk is voor melders om anoniem te melden. De mogelijkheid om anoniem te melden verlaagt de drempel voor melders.
 5. De gemeente bepaalt zelf op welke thema’s het meldpunt wordt ingezet. Ondermijning is een breed begrip, de gemeente kan zelf focus aanbrengen op bijvoorbeeld: mensenhandel, drugs criminaliteit, zorgfraude, adresfraude, woonoverlast, digitale criminaliteit, witwassen of malafide bedrijven.
 6. De gemeente bepaalt wie de doelgroep is: professionals van de gemeente, inwoners en/of ondernemers. Het meldpunt kan dus zowel intern als extern wordt opgezet.
 7. De Meld een Vermoeden app en het webformulier helpen de melder om een complete, waardevolle melding te maken. Zo stijgt de kwaliteit van de ontvangen meldingen.

Meldingen die gemaakt worden via Meld een Vermoeden worden beheerd in ons case management systeem Atlas. Atlas is specifiek ontwikkeld om het gemeentelijke werkproces te ondersteunen. Lees ook ons artikel over de voordelen op het gebied van informatiebeveiliging van Atlas.

Contact

Ben jij na het horen van deze voordelen benieuwd wat Meld een Vermoeden en Atlas kunnen betekenen voor jouw gemeente? Neem dan contact met ons op, dan plannen wij met jou een demo in.

In de volgende blog van deze reeks over privacy ethiek en informatiebeveiliging gaan wij in op de werkwijze van onze organisatie. Wil je op de hoogte blijven? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief.