Gemeente Vlaardingen over Atlas en Meld een Vermoeden

Wim Bik, teammanager Openbare Orde en Veiligheid, van de gemeente Vlaardingen vertelt over het gebruik van Meld een Vermoeden en Atlas. In Vlaardingen wordt sinds januari 2021 gebruik gemaakt van het meldpunt Meld een Vermoeden. In december 2021 is Vlaardingen gestart met Atlas Plus. Atlas Plus is breed inzetbaar in het veiligheidsdomein, gemeente Vlaardingen begint met Atlas op de thema’s ondermijning en woonoverlast.
Hoe wordt het meldpunt Meld een Vermoeden ingezet in Vlaardingen?

In Vlaardingen wordt Meld een Vermoeden ingezet om signalen van mogelijke ondermijning op te halen bij interne medewerkers van de gemeente. Ook wordt Meld een Vermoeden ingezet als meldpunt voor ondernemers op diverse bedrijventerreinen. Dit gebeurt in het kader van leefbaarheid en veiligheid. Het meldpunt is een hulpmiddel om de leefbaarheid te verbeteren.

Het is van belang om duidelijk te maken aan de meldergroepen, zowel medewerkers als inwoners van de gemeente, wat wij verstaan onder ondermijning. Uiteindelijk gaat het om het tegengaan van vermenging van de onder- en bovenwereld. Bij ondernemers zit het vaak goed met het rechtvaardigheidsgevoel wat bijdraagt aan de bereidheid om te melden.

Het doel is om een centraal meldpunt te creëren zodat de informatiepositie van het team Openbare Orde en Veiligheid wordt versterkt. Andere afdelingen maken daar gebruik van, bijvoorbeeld de afdeling Vastgoed. Zij zien en horen dingen die van waarde zijn voor de aanpak van ondermijning.

Wat heeft gemeente Vlaardingen gedaan om het meldpunt te introduceren?

Gemeente Vlaardingen heeft hard ingezet op promotie via verschillende kanalen. Voor medewerkers van de gemeente is het intranet ingezet om aandacht te creëren. Ook worden via schermen in het stadhuis aandacht gevraagd voor het onderwerp en het meldpunt. Het feit dat veel medewerkers thuiswerken is een uitdaging voor de groei van bewustwording.

Op de bedrijventerreinen zijn brochures uitgedeeld aan de ondernemers door de gemeente en door de politie om het meldpunt onder de aandacht te brengen. Ook wordt het meldpunt onder de aandacht gebracht in de lokale krant ‘Groot Vlaardingen’. De software van Meld een Vermoeden maakt het mogelijk om een terugkoppeling te geven (tenzij er anoniem is gemeld), wat bijdraagt aan de meldingsbereidheid van de doelgroep.

Wat levert het meldpunt Meld een Vermoeden de gemeente op?

De gemeente ontvangt regelmatig meldingen van zowel interne melders als ondernemers. Tegelijkertijd wordt Meld een Vermoeden pas een jaar ingezet dus moet de balans nog worden opgemaakt. Het gaat uiteindelijk over de resultaten op de lange termijn.

Het gebruik van Atlas en Meld een Vermoeden versterkt onze  informatiepositie en regie op de aanpak van ondermijning. We zijn blij met de samenwerking via de klankbordgroep waardoor wij inspraak krijgen op de doorontwikkeling van het platform.

Hoe werkt de gemeente met Atlas Plus?

Atlas Plus wordt door Vlaardingen ingezet voor het verwerken van de meldingen en indien nodig opbouwen van dossiers op de thema’s ondermijning en woonoverlast. Het is een hulpmiddel in de werkwijze van de gemeente. Er wordt altijd kritisch gekeken naar meldingen die binnenkomen en er wordt zorgvuldig bepaald welke vervolgstappen nodig zijn. Atlas Plus volgt het privacy protocol dat is opgesteld door de gemeente. Een selecte groep ambtenaren toegang heeft tot de gegevens en kan veilig samenwerking in het platform.

De basis is om een duidelijke analyse te maken en te bepalen wat de focus moet zijn in de aanpak van ondermijning. Met Atlas willen we informatie stroomlijnen en structuur aanbrengen in het werkproces.

Welke tip geef je mee aan gemeenten die starten met Meld een Vermoeden en Atlas?

Gebruik je gezonde verstand. Bepaal waar het hulpmiddel het beste kan worden ingezet en bouw vanaf daar een aanpak op. In Vlaardingen zijn we gestart met een klein team en bouwen wij stapsgewijs uit.

Het is belangrijk dat je als gemeente een doel hebt zodat je Atlas en Meld een Vermoeden kan gebruiken om daar naartoe te werken. Uiteindelijk gaat het om grip op ondermijning, en daar helpen deze middelen bij.