Gemeente Schagen over Atlas en Meld een Vermoeden

Gemeente Schagen heeft in het voorjaar van 2022 bij wijze van proefperiode gewerkt met Atlas Plus en Meld een Vermoeden. De proefperiode was een succes, daarom heeft Schagen Atlas Plus en Meld een Vermoeden voor meerdere jaren vastgelegd als platform voor hun team Openbare Orde en Veiligheid. Wij spraken met Ellen Bakker, strategisch adviseur OOV en Marc Emmink, adviseur OOV, over hun ervaring met Atlas en Meld een Vermoeden.

Wat zijn de speerpunten van de afdeling OOV van gemeente Schagen?

Team veiligheid heeft een breed pakket aan verantwoordelijkheden. Een onderdeel daarvan is de aanpak van ondermijning. Afgelopen jaar heeft het RIEC een weerbaarheids-scan uitgevoerd. Op basis daarvan zetten wij een meerjarenplan op waarin wij ons richten op hennepteelt, veilige horeca, aanpak van woonfraude, en andere thema’s. Atlas helpt ons in het creëren van overzicht op al deze zaken.

Hoe beviel de Atlas Plus proefperiode?

De proefperiode was voor ons een ideale kans om kennis te maken met het platform. Wij hadden behoefte aan overzicht op casuïstiek en een veilig platform om als team OOV in samen te werken. De implementatie is vlot verlopen. Altas voorziet in onze behoefte aan grip op casuïstiek en het platform is erg gebruiksvriendelijk. Wij hebben daarom gekozen om de komende jaren onze meldingen, dossiers en rapportages te verwerken in Atlas.

Tijdens de proefperiode namen wij ook deel in de klankbordgroep en werden zo betrokken bij de ontwikkeling van het platform. Wij kunnen in de klankbordgroep onze wensen aankaarten en er wordt door Pantyr goed naar de gebruikers geluisterd. 

Op welke vlakken wordt Atlas ingezet door jullie team?

Het team OOV van de gemeente behandelt alle meldingen en dossiers in Atlas. Zo hebben wij al onze belangrijke informatie op één plek. Dit geeft ons overzicht op wat er speelt in de gemeente.

Wij gebruiken Atlas voor thema’s zoals ondermijning, woonfraude, mensenhandel, drugsproblematiek en meer. Daarbij zetten wij Meld een Vermoeden in als meldpunt dat input oplevert voor Atlas.

Hoe wordt Meld een Vermoeden ingezet door de gemeente?

Wij waren naar aanleiding van de weerbaarheids-scan van het RIEC op zoek naar een meldpunt voor ondermijning. Inmiddels wordt Meld een Vermoeden ingezet als meldpunt voor medewerkers van de gemeente zoals toezichthouders, boa’s, de wijkteams en het KCC. Deze groepen zijn eigenlijk de oren en ogen van de organisatie.

Het meldpunt levert ons veel op. Het eerste half jaar zijn er meer meldingen binnen gekomen dan wij hadden verwacht. Nu kunnen wij aan de slag met deze signalen in Atlas. 

Onze ambitie is om het meldpunt beschikbaar te maken voor een grotere groep melders. Om te beginnen willen wij het meldpunt gaan inzetten op industrieterreinen in de gemeente Schagen zodat ook inwoners en ondernemers daar kunnen melden.

Hoe ervaren jullie de samenwerking met ons, het team van Pantyr?

De samenwerking is goed, er wordt geluisterd naar onze wensen. Het support team staat altijd paraat en reageert snel op vragen.

Welke tip geven jullie mee aan een gemeente die overweegt te starten met Atlas?

Stel een duidelijk doel op als team OOV waar je naar toe wilt en hoe software daarin kan ondersteunen. Ga daarna eens in gesprek met Pantyr en laat je informeren. Kijk of Atlas past bij de doelen van jouw organisatie.