Gemeente 's Hertogenbosch over Atlas en Meld een Vermoeden

Gemeente ’s-Hertogenbosch werkt sinds maart 2021 met Meld een Vermoeden en Atlas. De aanschaf is mede mogelijk gemaakt door het programma Leefbaarheid en Veiligheid van het ministerie van BZK. Een juridisch adviseur van de afdeling Openbare Orde en Veiligheid vertelt over het gebruik van Meld een Vermoeden en Atlas in de gemeente.

Hoe wordt het meldpunt Meld een Vermoeden ingezet door gemeente ’s-Hertogenbosch? 

In de gemeente wordt momenteel de app ingezet voor professionals werkend bij de gemeente. Dit om hen een handvat te geven misstanden en of niet-pluis-gevoelens intern te melden.

De inkomende meldingen worden gecontroleerd, aangevuld en eventueel verbeterd. Daarna worden de meldingen verdeeld, geïnterpreteerd en in context geplaatst. Uiteindelijk vormt dit een bron van informatie voor de gemeente.

Wat heeft de gemeente gedaan om het meldpunt te introduceren?

We hebben intern meerdere sessies georganiseerd om bewustwording te verhogen. Medewerkers van de gemeente krijgen een awareness training voor ondermijning, daarbij wordt Meld een Vermoeden als meldpunt geïntroduceerd. Zo promoten we het maken van meldingen.

Wat levert het meldpunt de gemeente op?

Meld een Vermoeden levert de gemeente wekelijks nieuwe meldingen en inzichten op. Dit vergroot de kennis het overzicht van het team Openbare Orde en Veiligheid.

Wat hoopt de gemeente in de toekomst te bereiken met Meld een Vermoeden en Atlas? 

Onze ambitie is dat Meld een Vermoeden intern een begrip is en dat meldingen op een eenduidige wijze in Atlas verschijnen, waarna wij ons proces op de juiste wijze kunnen volgen.

Welke tip geef jij aan een gemeente die start met het gebruik van Meld een Vermoeden en Atlas? 

Weet wat je wil, waarom je een systeem wil en wat het voor jouw afdeling of jouw gemeente moet betekenen en bijdragen. Zorg dat het systeem gaat helpen om meer zicht te krijgen op casuïstiek. 

Van belang is om te weten dat je niet alles kunt onthouden. Juist daarom is het goed registreren van informatie belangrijk zodat de juiste keuzes gemaakt kunnen worden. Deze keuzes kunnen dan ook inzichtelijk gemaakt worden teneinde de verantwoordelijken.

Hoe ervaar jij de samenwerking met het team van Pantyr? 

Ik ben daar als persoon blij mee, goed toegankelijk, fijne mensen. De antwoorden en de opmerkingen die wij geven worden ook daadwerkelijk serieus meegewogen.