#4 Data-ethiek

De afgelopen maanden hebben wij jou een inkijkje gegeven in ons platform Atlas en onze manier van werken. In de vierde en laatste blog van deze reeks staat data-ethiek centraal. Bij Pantyr hebben we het afgelopen jaar niet alleen gewerkt aan de beveiliging van ons platform, maar houden wij ook rekening met de maatschappelijke impact van onze software.
Data-ethiek

Onder aanvoering van onze Product Owner hebben wij met ons gehele team een ethische roadmap gemaakt. Deze ethische roadmap hebben wij ontworpen in het kader van het ‘4 P’s ethical framework’. Dit kader laat het team nadenken over de mogelijke gevolgen van een platform en laat deze gevolgen verdelen over 4 P’s: 

  • Possible: Wat mogelijk is.
  • Plausible: Wat aannemelijk is.
  • Probable: Wat waarschijnlijk is.
  • Preferable: Wat wenselijk is.

Het kader helpt bij het in kaart brengen van mogelijke gevolgen van software en om in te schatten hoe groot de kans is dat deze gevolgen daadwerkelijk gebeuren. Zo kunnen wij preventief inspelen op mogelijk negatieve gevolgen van ons platform. Met als gevolg dat wij veilige en ethische software te bouwen. Daarnaast kunnen wij positieve gevolgen identificeren en daarop focussen in de ontwikkeling van onze platform.

Ethische roadmap

Naast onze roadmap voor de ontwikkeling van Atlas hebben wij nu ook een ethische roadmap. Deze roadmap bevat acties die wij uitvoeren om ons platform veiliger te maken én te zorgen dat onze gebruikers gewapend zijn tegen mogelijke risico’s. Een greep uit de acties op deze ethische roadmap:

  • Atlas ondersteunt het gemeentelijke privacy protocol. Zo waarborgt ons platform dat gemeenten hun eigen controles volgen en bewaartermijnen netjes hanteren.
  • Privacy officers van gemeenten de mogelijkheid geven om de casuïstiek van het team veiligheid te controleren wanneer dit nodig is.
  • Het informeren van onze gebruikers hoe zij veilig omgaan met gegevens en risico’s herkennen. Wij zorgen dat de gebruikers van ons platform gewapend zijn tegen risico’s.
  • Aanvullende certificering voor onze developers op het gebied van informatiebeveiliging. Zo waarborgen wij dat ons team werkt volgens de beste standaarden bij de ontwikkeling van Atlas en Meld een Vermoeden.

Onze missie is het versterken van de lokale overheid in het waarborgen van een veilige leefomgeving door middel van betrouwbare software. Daarom bieden wij gemeenten de kans om met een proefperiode kennis te maken met Atlas Plus. Meer informatie over deze vrijblijvende proefperiode lees je hier.