Doorontwikkeling Meld een Vermoeden

Het platform Meld een Vermoeden gaat zich dit jaar ontwikkelen van het meldpunt voor ondermijning naar de totaaloplossing voor de aanpak van ondermijnende criminaliteit. Onze ambitie is om het gehele proces van aanpak ondermijning bij gemeenten te ondersteunen.

De totaaloplossing ondersteunt bij het creëren van bewustwording, signalering, kwalificatie, verrijking en het integraal signaal overleg. Dit leidt uiteindelijk allemaal tot concrete acties om ondermijnende criminaliteit tot halt te roepen.

De totaaloplossing voor een datagestuurde aanpak van ondermijnde criminaliteit

Wij bieden drie gemeenten de kans om samen met ons, in co-creatie, het platform door te ontwikkelen. Je krijgt een plek aan de tekentafel. Dit is een unieke kans om mee te werken aan de ontwikkeling van Meld een Vermoeden en zo mee te bouwen aan jouw eigen informatieknooppunt voor de aanpak van ondermijning.

Daarnaast bieden wij tien gemeenten aan om per 1 oktober 2021 het doorontwikkelde platform in gebruik te nemen. Deze gemeenten zijn de eersten die het nieuwe platform kunnen gebruiken. Wij vormen met de gemeenten een klankbordgroep die feedback kan geven op het platform en vooraan staat in het doorgeven van wensen en aanpassingen.

Ik doe mee!

Roadmap

De Roadmap is een gefaseerd plan van functionaliteiten die toegevoegd gaan worden aan het platform Meld een Vermoeden. De Roadmap is opgedeeld in 3 fases. In de eerste fase, fase 0, vindt een verdiepingsonderzoek plaats om de huidige functionaliteiten te optimaliseren.

In fase 1 ligt de focus op het uitbreiden van meldingen. Zo wordt het mogelijk om niet alleen op adres een melding te maken, maar ook op kenteken en persoon. Wij zetten in op het verkrijgen van correcte adressen om de kwaliteit van een melding te verhogen. Deze adressen worden vervolgens weergegeven op een kaart. Daarnaast willen wij het in fase 1 mogelijk maken om middels pushberichten in contact te komen met melders. Zo kunnen gebruikers van informatie worden voorzien en eraan worden herinnerd om signalen van ondermijning te melden.

In fase 2 wordt de transitie gemaakt naar een volwaardig zaaksysteem. Meldingen worden verrijkt met informatie uit openbare bronnen door middel van procesautomatisering. We maken het mogelijk om bijlagen toe te voegen en zo een melding uit te bouwen tot een compleet dossier. Ondermijning aanpakken doe je niet alleen, maar samen met collega’s uit het veiligheidsdomein en externe partners. Samenwerken binnen Meld een Vermoeden wordt een speerpunt in de doorontwikkeling. De basis voor de samenwerkingsmogelijkheden ligt in fase 2.

Tijdslijn

Ben je geïnteresseerd? Meld je aan voor meer informatie. Aanmelden voor het co-creatie traject is niet meer mogelijk, wel zijn er nog een beperkt aantal plekken beschikbaar voor de selecte start op 1 oktober. Een aanmelding is vrijblijvend, wij zullen in overleg tot een plan komen.

Vertel me meer